Notatka z obserwacji zajęć w szkole

Pobierz

Notatka służbowa (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word) Arkusz …Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. 1, w szczególności: …Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających …Obszary obserwacji: Kryteria : Praca podczas lekcji: 1.. Przedstawianie uczniom celów lekcji w "języku uczniów".. Problematyka: w zależności od potrzeb bieżących.. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r.. Krzesk-Królowa Niwa.. Poniżej , w tabelach , zamieszczono przykłady opisu działań nauczyciela w powiązaniu z ogniwami lekcji.. Lekcje, w tym również godziny z wychowawcą.. 1, dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z nauczycielami, o których mowa w ust.. Zasięg obserwacji: wszystkie przejawy pracy i życia szkoły - procesy lekcyjne i pozalekcyjne, wychowawcze, opiekuńcze; spotkania z rodzicami.. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest …W obserwacji tej uczestniczą nauczyciele z tutejszego przedszkola lub - na zaproszenie - z innych przedszkoli, szkół.. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku.. Nauczyciele, którzy przebywali w szkole Saint Joseph's skupiali się na …Dyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności …ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: 1. ułatwiają zbieranie informacji i ich …Plik Sprawozdanie z obserwacji zajęć hospitowanych 2.docx na koncie użytkownika dumka03 • folder oligo • Data dodania: 30 kwi 2016 Wykorzystujemy pliki cookies i …- zapisanie spostrzeżeń/ wyników obserwacji w arkuszu; 5) Rozmowa pohospitacyjna: - przebiega zgodnie z ustaleniami; - mogą w niej uczestniczyć zaproszeni goście …pedagogika, sprawozdanie, praktyki studenckie, szkoła SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK STUDENCKICH W dniach od 10.05.2010 do 28.05.2010 odbywałam praktyki studenckie w …zajęć..

Zakres obserwacji: 1.

Zajęcia kół przedmiotowych i …3) Arkusz obserwacji zajęć rewalidacji, 4) Arkusz podsumowujący dla nauczyciela rewalidacji, 5) Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych, 6) Arkusz …W celu realizacji zadań, o których mowa w ust.. Dorota …Przykład fragmentu notatki z OK-obserwacji sporządzonej przez Marię Lewandowską podczas lekcji Urszuli Bednarz z Zespołu Szkół w Soli.. Styl prowadzenia lekcji ma charakter: oryginalny, odtwórczy, typowy.. Współpracuje z grupą i realizuje zadania przy wsparciu kolegów i nauczyciela : 2.. Agata Grochowska.. o systemie oświaty (j.t.uzasadnienia, aby wyraźna większość zajęć w szkole charakteryzowała się organizacją wg drugiego schematu, chociaż szereg tematów można z powodzeniem tak …4.. W szkole …Często spotykałam się również z pytaniami dotyczącymi obserwacji lekcji języka obcego np.: na co należy zwrócić szczególną uwagę , jak wykorzystać teoretyczną …w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im.. przed zajęciem …Każda z grup nauczycieli z Polski miała inne priorytety podczas obserwacji zajęć.. Zgodność z planem pracy świetlicy szkolnej.. Jest biernym uczestnikiem …W celu określenia moich słabych i mocnych stron oraz możliwości bieżącego korygowania błędów popełnianych podczas prowadzenia zajęć, opracowałyśmy wraz z opiekunką … Nauczyciel …Swoimi doświadczeniami w stosowaniu koleżeńskiej obserwacji lekcji mam przyjemność dzielić się z nauczycielkami i nauczycielami oraz dyrektorkami i dyrektorami …Plan nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im..

Obszar obserwacji: …3.

Władysława Jasi ńskiego " J ędrusia" w Mielcu.. Listy te nie są ostateczne.. Podawanie na każdej …Dyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności …Obserwacja dziecka z niepełnosprawnościa intelektualną.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych …5.. Każdy uczestnik.. Stopień przygotowania nauczyciela do lekcji jest: wysoki, przeciętny, niski.. Jana Pawła II w Mielcu.. Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi .OBSERWACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. Można i należy rozwijać je …Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt