Elementy rysunku technicznego prezentacja

Pobierz

Uproszczenia rysunkowe sąRysunek techniczny; c.d.. 3.rysunek techniczny cz1 - YouTube.. Normalizacja rysunku technicznego- aby rysunek mógł być zrozumiały, musi powstać według ściśle określonych zasad, czyli być znormalizowany.Rysunek techniczny KLASA II TOŚ Zasady kontroli pisemnej, rysunkowej i ustnej.. Rysunek poglądowy Jest to przestrzenne pokazanie przedmiotu (odręczny rysunek) przybliżający ogólny wygląd naszego przedmiotu.. Formaty od A0 do A4 nazywamy formatami podstawowymi.Typ linii Szkic Podstawowe zastosowania.. Znajomość zasad sporządzaniaRysunek techniczny części Rysunek części (rys. 1.2) jest jednym z najważniejszych rysunków.. Rysunek techniczny Rysunek techniczny Jest międzynarodowym językiem, którym porozumiewają się technicy i inżynierowie.. DOKUMENTACJA BUDOWLANA.. Zawiera informacje na temat dokładności wy-konania wytworu, rodzaju materiału.. 11.rysunek techniczny - informacja techniczna, podana na nośniku informacji, przedstawiona graficznie, zgodnie z przyjętymi zasadami i zwykle w podziałce.. Zmniejsza to pracochłonność i wpływa ostatecznie na koszt przygotowanej dokumentacji technicznej.. Formatem zasadniczym jest format A4.. Pozwala on od-tworzyć kształt przedmiotu z wymiarami.. Rysunki techniczne w zależnościNormalizacja elementów rysunku technicznego ułatwia wymianę myśli tech-nicznej, usprawnia wykonywanie i ujednolica wygląd rysunków..

W rysunku technicznym stosuje się linie cienkie, grube i bardzo grube.

Na dzisiejszej lekcji: poznacie i będziecie potrafili zastosować zasadę obliczania wielkości formatów papieru, sporządzicie rysunek w podanej podziałce, Formaty arkuszy przeznaczonych do wykonania rysunków technicznych są znormalizowane.. Prostokątny kształt arkusza rysunkowego został tak dobrany, żeby każdy arkusz dwa .Na początek poznamy rodzaje rysunków technicznych i na ich podstawie przejdziemy etapy projektowania dokumentacji technicznej.. Nie radzę zaczynać przygody z architekturą od rysunku techni .About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .Rysunek techniczny - wykonany zgodnie z przepisami i obowiązującymi zasadami - stał się językiem, którym porozumiewają się inżynierowie i technicy wszystkich krajów.. POJ ĘCIE RYNKU ORAZ JEGO ELEMENTY Rynek to instytucja lub mechanizm umo żliwiaj ący kontakt osobom posiadaj ącym dobra i usługi (producentów) z ch ętnymi do ich zakupu (konsumentami).. Opracowuje je Polski Komitet Normalizacyjny.. Umożliwia.. Linia cienka ma około 1/2 grubości linii grubej.. Formaty arkuszy Arkusz papieru na którym powstaje rysunek techniczny powinien mieć znormalizowane wymiary.. Rysunek części musi być wyposażony w tabelkę rysunkową.1.4.3..

Na rysunku części znajdują się konieczne rzuty przedmiotu oraz wymagane przekroje.

Zasady te dotyczą sposobu wykonania rysunku i określają wszystkie jego elementy, między innymi formaty arkuszy rysunkowych i wykorzystywane linie.. Zasady te dotyczą sposobu wykonania rysunku i określają wszystkie jego elementy, między innymi formaty arkuszy rysunkowych i wykorzystywane linie.Lekcja techniki dla uczniów klasy 5 Szkoły Podstawowej na podstawie podręcznika "Jak to Działa?". Arkusz rysunkowy 2.. Zobacz więcej prezentacji od Zbigniew Smyczek.1.. Polskie normy podają uproszczony sposób rysowania elementów instalacji, budynków, części maszyn itp. Na przykład uproszczony rysunek zaworów, kotłów, pompKurs rysunek techniczny zapewnia zdobycie umiejętności rzutowania, aby oddać odpowiednie wymiary obiektu oraz wszystkich koniecznych elementów.. Norma jest to ustalona, ogólnie przyjęta zasada, reguła, wzór, przepis, sposób postępowania w określonej dziedzinie.Temat :Elementy rysunku technicznego.. razem kilka słów o rysunku technicznym .. Na rysunku (pod linią pręta) można umieścić oznaczenie kształtownika oraz liczby określające wymiary poprzeczne kształtownika.. Ciągła gruba Widoczne krawędzie i kontury przedmiotów Ciągła cienka Linie wymiarowe, kreskowanie przekrojów Cienka kreskowa Niewidoczne krawędzie i zarysy przedmiotów Cienka punktowa Osie symetrii i osie obrotu, ślady płaszczyzn symetrii Cienka dwupunktowa Skrajne położenia elementów ruchomych .Aby rysunek techniczny mógł być zrozumiany przez ludzi na całym świecie, musi powstawać według ściśle określonych norm, czyli musi być znormalizowany..

Graficzne przedstawienie przedmiotu istniejącego lub projektowanego w technice nosi nazwę rysunku technicznego.

Linie rysunkowe Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych.. Jeślipod liniąprętabrakuje miejsca oznaczenie kształtownika można umieścić nad tą linią, za liczbą określającą długość elementu konstrukcyjnego, oddzielającje pochyłąkreska.. Dobro, ka żda rzecz, która mo że słu żyć do zaspokajania ludzkich potrzeb.Aby rysunek techniczny mógł być zrozumiany przez ludzi na całym świecie, musi powstawać według ściśle określonych norm, czyli musi być znormalizowany.. Rysunek złożeniowy zapewnia ujęcie wszystkich informacji i elementów obiektu (w tym wymiary) oraz odpowiednich linii.. Przepisy regulujące m.in. rozmiary arkuszy, rodzaje linii, sposób podawania wymiarów, opis rysunku określają Polskie Normy.. Rodzaje i elementy dokumentacji technicznej Rysunek jest jedną z wielu form wypowiadania się i wzajemnego porozumiewania ludzi, podobnie jak mowa czy pismo.. Praca klasowa obejmuje treści programowe całego działu stanowiąc logiczną całość i powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową., a co najmniej tydzień przed pracą klasową podaje jej dokładny termin i zaznacza go w dzienniku lekcyjnym..

Wymiarowanie Opracowanie prezentacji: mgr Katarzyna Maciąg WprowadzeniePodstawowe elementy rysunku technicznego 1.

Odmiany rysunku technicznego Ze względu na wielką różnorodność dziedzin jakie wchodzą w zakres ogólnie pojętej techniki w rysunku technicznym wyróżniamy kilkaWystępuje w postaci opisów technicznych, obliczeń konstrukcyjnych, rysunków, planów, kosztorysów i harmonogramów.. W epoce rysunku ręcznego zróżnicowania grubości linii dokonywało się stosując ołówki o różnej twardości lub różne piórka tuszowe.Kreskowanie przekrojów Pola przekroju, tj. obszary, w których płaszczyzna przekroju przecina materiał, kreskuje się liniami cienkimi ciągłymi.. Linie kreskowania powinny być nachylone pod kątem 45o do: - linii zarysu przedmiotu (rys 1), - jego osi symetrii (rys2), - poziomu (rysElementy rysunku technicznego.. Kurs rzutowania podzielony jest na części, które pozwalają przystępnie przyswoić przedstawiane informacje.. Rysunek złożeniowy10.szkic - rysunek wykonywany odręcznie, niekoniecznie w podziałce.. Wydawnictwo Nowa Era.#zostań#w#domu, zostań w domuW rysunku technicznym maszynowym stosuje się linie cienkie, grube i bardzo grube.. W zależności od sposobu wykonania i przeznaczenia, możemy wyróżnić następujące rodzaje rysunku technicznego: szkic- przedstawia np. przedmiot lub instalację (z wymiarami lub bez), wykonany jest odręcznie najczęściej na białym papierze "na oko", w przybliżonych proporcjach wymiarowych; szkic techniczny służy do wstępnego .1.. Każda z części zawiera rysunek i opis rzutowania oraz wymiary linii.ELEMENTY RYSUNKU TECHNICZNEGO Rysunek techniczny, wykonany zarówno jako szkic — odręcznie, jak i za pomocą przyborów kreślarskich, musi odpowiadać pewnym przepisom (normom), które umożliwiają jednoznaczne zrozumienie jego treści..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt