Scharakteryzuj ustrój polityczny sparty

Pobierz

), legendarnego prawodawcę działającego w IX lub w pierwszej połowie VIII wieku p.n.e.. Najczęściej ludzie ci wywodzili się z arystokracji lub bogatych rodzin.. 2021-01-17 09:35:28 [PRL] Czym różnił się 1 sekretarz KC PZPR od przewodniczącego rady państwa?Który ustrój Aten czy Sparty uważasz za lepszy i dlaczego?. Ze względu na jego niewprawny styl, uczeni sugerują .. Przedstaw ustrój polityczny starożytnej Sparty - W Sparcie - Pytania i odpowiedzi - Historia.. Państwo to było monarchią o charakterze oligarchicznym.. 2011-12-18 17:50:14; Scharakteryzuj ustrój (sposób zarządzania) Sparty.. omów reformy Likurga.. Zadanie premium.. 2011-12-18 17:50:14; Załóż nowy klub Najnowsze bez odpowiedzi.. Ustrój starożytnych Aten ewoluował od monarchii, przez arystokrację i tyranię, do demokracji.W Sparcie panował ustrój oligarchiczny o charakterze militarnym.. Dodatkowo nie jest przed Kongresem odpowiedzialny politycznie, a jego złożenie z urzędu może nastąpić tylko w wypadku .Ustrój polityczny - demokracja ateńska.. - Geruzja - rada starsza (28 obywateli i 2 królów powyżej 60. roku życia, wybierana dożywotnie przez zgromadzenie ludowe, miała inicjatywę ustawodawczą).. opisz reformy Likurga.. Za twórcę ustroju Sparty uważa się Likurga, który żył w IX w. przed Chr., był więc także twórcą pierwszego ładu prawnego w Grecji.Ustrój polityczny starożytnej Sparty..

... Scharakteryzuj ustrój starożytnej Sparty.

Miał on sformułować podstawowe zasady organizacji państwa spartańskiego.Określ i scharakteryzuj ustrój Sparty.. Nie wiadomo, czy jest on postacią historyczną, bowiem już w czasach starożytnych uchodził za postać niemal mityczną.. Jeśli chodzi o ustrój Sparty, to sami jej mieszkańcy uważali, że ich prawodawcą był niejaki Likurg.. Sparta powstała w XI w. p.n.e. w wyniku podboju południowej części Peloponezu przez Dorów.. 2013-05-13 17:20:19; Scharakteryzuj ustrój romański i gotycki .. Scharakteryzuj ustrój starożytnej Sparty i starożytnych Aten w czasach Peryklesa, a następnie wskaż .Ustrój polityczny − struktura organizacyjna, kompetencje i określone prawem wzajemne zależności organów państwa.W innym ujęciu określenie dla dowolnej formy sprawowania władzy publicznej; zespół zasad dotyczących tej władzy w państwie, a także metod jej wykonywania.. Ustrój starożytnego Rzymu w czasach republiki i cesarstwa.. Najważniejszym organem polis była eklezja, czyli Zgromadzenie obywateli.. Najogólniej rzecz ujmując, oligarchia to rządy mogące upodabniać się do .Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e..

2011-10-17 15:47:07Ustrój polityczny Sparty.

Ile w historii Polski, Polska rozpoczęła wojen, a ile razy została napadnięta?. W odróżnieniu od Zgromadzenia spartańskiego, obywatele .Ustrój polityczny Sparty (gr.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Ustrój państwowy Sparty i innych miast doryckich izolował Spartan od innych greckich miast (cudzoziemców wypędzano z państwa).. W drugiej połowie wieku VIII rozpoczęła się ekspansja terytorialna.Za twórcę Sparty jako bytu politycznego uważa się prawodawcę Likurga.. Zgłoś nadużycie.. Rozwiązania zadań.. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności.Podobieństwa i różnice występujące między ustrojami politycznymi starożytnych Aten i Sparty:.. 2010-11-28 13:35:51; Jaki panował ustrój Królestwa Polskiego w I poł XIX wieku?. Największy rozkwit demokracja ateńska przeżywała w połowie V wieku przed Chrystusem, po wojnach perskich, gdy urząd stratega pełnił wybitny polityk - Perykles.. 2011-12-01 16:36:08; Jezyk urzedowy w królestwia polskim 2017-10-02 .Scharakteryzuj ustrój polityczny Sparty?. 2021-01-08 14:13:45 Co na przestrzeni historii zrobili wolnomularze/masoni?Sparta leżała w południowej części Półwyspu Peloponeskiego w krainie zwanej Lakonią..

Każde z nich różnił ustrój polityczny i społeczny.

W Sparcie panował ustrój oligarchiczny o charakterze militarnym.Scharakteryzuj przemiany ustroju politycznego Rzymu od republiki do cesarstwa.. Pytania i odpowiedzi .. Scharakteryzuj strukturę polskiego bezrobocia.. Stworzone przez niego założenia ustrojowe Sparty były zawarte w tak zwanej Wielkiej Retrze - odpowiedzi, którą mityczna wyrocznia Pytia miała udzielić Likurgowi.Ustrój społeczny i polityczny Starożytnej Grecji - cz. II - Sparta.. Najlepsze rozwiązanie.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. Działki gruntów mieli nieliczni możnowładcy.. Zadanie jest zamknięte.. W ten sposób wytworzyła się oligarchia.Polityczny ustrój Sparty.. Sparta leżała w Lakonii, krainie zasiedlonej już w okresie mykeńskim.. Konto usunięte 23.11.2010 (17:27) .. Przydatność 50% Ustrój polityczny Sparty.z historii scharakteryzuj ustrÓj polityczny staroŻytnych aten 2010-01-12 18:22:37 Najważniejsze przyzyny upadku Rzeczpospolitej w XVIII wieku 2012-04-03 15:49:52 Uzasadnij dlaczego ustrój XVI - wiecznej Rzeczypospolitej historycy skłonni są określić mianem szlacheckiej demokracji.. Gdzie mieszkali, w co się ubierali, jaka była kultura, itd.. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości.. Najlepsi w tym miesiącu .Oligarchia (gr.. Żywot Likurga pióra Plutarcha zawiera krótki tekst traktujący o ustroju Sparty.Ustrój Sparty; - Określony przez prawodawcę Likurga (IX/VII w pne) - Na czele państwa 2 królowie (urząd dziedziczny, pełnili funkcje kapłańskie, dowodzili armią)..

Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Scharakteryzuj ustrój polityczny Sparty?

Była największą polis grecką.. Dzisiaj podważa się, jakoby sam Likurg stworzył ustrój Sparty.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. ; Zarówno w oligarchii jak i demokracji obywatele posiadali określone prawa.Scharakteryzuj ustrój Sparty i Aten - czym się różniły od siebie.. Ustrój polityczny Sparty był niezwykle oryginalny.. Przyjmuje się, że od roku 509 p.n.e. obalając monarchię stworzono na jej podwalinach nowy ustrój .. Datacja.. Sparta położona jest na półwyspie Peloponez, w dolinie rzeki Eurotas.. ὀλιγαρχία "panowanie nielicznych", od wyrazów ὀλίγος oligos "nieliczny" + ἀρχή arche "władza") - forma rządów, polegająca na sprawowaniu władzy przez niewielką grupę ludzi.. Komentarze (0) skomentuj Najnowsze Najstarsze Najlepiej ocenione REKLAMA.. Społeczeństwo dzieliło się na 3 podstawowe grupy: spartiatów, periojków; helotów.. Silna monarchia nie była potrzebna, ponieważ warunki naturalne nie wymuszały organizowania wielkich mas ludzkich do wspólnej pracy.. reformy Likurga.. Przypuszcza się, że jego powstanie jest wynikiem procesów dziejowych, procesów historycznych.. Sparta bowiem, w przeciwieństwie do innych .Ustrój polityczny Sparty został stworzony przez Likurga (nie mylić z ateńskim politykiem!. Datacja traktatu jest trudna do ustalenia.. Jak ludzie żyli w latach 1700 - 1990?. 3.Ateny i Sparta były najpotężniejszymi polis greckimi.. Ustrój polityczny państw Bliskiego Wschodu w Starożytności.. Taki ustrój nie zmieniał się przez 400 lat, aż do czasu, kiedy nastąpiły zmiany społeczne.. W przeciwieństwie do państw Bliskiego Wschodu, Grecja nie utworzyła ani scentralizowanego państwa ani despotycznej formy rządów.. Sami Spartanie za swego pierwszego prawodawcę uznawali Likurga.. Polub to zadanie.. Różnice: Ustrój starożytnych Aten ewoluował od monarchii, przez arystokrację i tyranię, do demokracji.. Jej specyfika polegała na równoczesnych rządach 2 królów, których .Scharakteryzuj ustrój polityczny Sparty?. Dynamiczny rozwój tego obszaru nastąpił w X wieku p.n.e. powstały stałe osady, które utworzyły polis.Ustrój polityczny starożytnej Sparty Określony przez Likurga ( IX /VIII w. p.n.e.) Geruzja 1.30 osobowa rada starszych (2 królów i 28 gerontów) 2.powyżej 60 raku życia 3.Wybierane dożywotnio przez Zgromadzenie Ludowe 4.Władza ustawodawcza 5.Wydawali wyroki w ciężkich.Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas.. około 3 godziny temu.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Ustrój polityczny w USA określa się jako system prezydencki, ponieważ w porównaniu z europejskim modelem parlamentarno-gabinetowym, rola prezydenta jest nieporównanie większa.Według konstytucji, prezydent jest równorzędnym z Kongresem przedstawicielem narodu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt