Rozpuszczalnik uniwersalny karta charakterystyki

Pobierz

Inne zagrożenia Brak informacji dotyczących spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia 1907/2006 (REACH).Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006.. Wydrukuj kart ę Poleć .Strona wykorzystuje pliki cookies.. Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 Loctite 7855 Strona 1 z 5 Nr SDB : 173179 V001.5 przeredagowano w dniu: 25.01.2012 Data druku: 05.02.2013 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny .. Producent: Adres: Telefon./Fax: Telefon alarmowy: P.P.H.U.. * Dla uzyskania karty charakterystyki kliknij w link a następnie wprowadź pełny lub częściowy numer artykułu (nie wpisując spacji) lub część opisu nazwy produktu chemicznego np.: zmywacz.Jakość i doświadczenie.. Strona 2 z 13 H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór ą H315 - Działa dra żni ąco na skór ę.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 Data sporządzenia: 10.02.2017 Aktualizacja:10.02.2017 ROZPUSZCZALNIK AKRYLOWY UNIWERSALNY Wersja:8.0 CLP Strona 3 z 9 Następstwa połknięcia: Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem.. Stosowany do odtłuszczania powierzchni, czyszczenia narzędzi malarskich, maszyn drukarskich, itp. Sk* ad i informacja o sk* adnikachbirol rozpuszczalnik uniwersalny Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE)2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. oraz jego aktualizacje..

Korzystając z poniższej wyszukiwarki znajdziecie państwo najbardziej aktualne karty charakterystyki.

Dostępność:, Cena netto 2.95 PLN Cena brutto 3.63 PLN: Chwilowy brak towaru w magazynie.. skontaktuj się z nami a odpowiemy kiedy towar będzie dostępny .. Stanowią specjalistyczną linię produktów dedykowaną do konkretnych rodzajów wyrobów i do ściśle określonego celu tj. rozcieńczania, miejscowego odtłuszczania powierzchni oraz mycia narzędzi malarskich.. Producent: ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" Spółka z o.o. :Okopy 47, 96-513 Nowa Sucha (0 46) 861 28 16 / 861 23 22 112 lub (0 46) 861 28 16 2.. Jest niezbędny podczas przygotowywania powierzchni do malowania, ale również sprzątania już po wykonaniu zaplanowanej pracy.MSDS - Karty charakterystyki .. Dzięki unikalnej recepturze nadaje się do farb i lakierów nitrocelulozowych, olejnych, poliwinylowych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych, klejów na bazie kauczuku syntetycznego (butaprenu) i naturalnego.Jeśli ograniczasz się do prostych prac remontowo-budowlanych, wystarczy rozpuszczalnik uniwersalny.. z o.o. ul. Krucza 14 ; Młodzieszyn Tel/fax.+48 (46) Numer telefonu alarmowego: +48(46) (godz.8-16-ej) SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 .KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U.. Artykuły malarskie marki Dufa.Uniwersalny rozcieńczalnik pomoże Ci w pozbyciu się tłustych plam oraz pozostałości po malowaniu farbami olejnymi, lakierowaniu lub stosowaniu masy uszczelniającej bądź kleju..

Feliks Skrzypczak ... do mycia narzędzi malarskich 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki VOKE Sp.

Adres: 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA Telefon:: (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 1.. Położony jest blisko Olsztyna (8 km) przy trasie S-51 na Warszawę, Kaliningrad, Litwę, Łotwę i Estonię.. Naszym celem jest produkcja wysokiej jakości .Rozcieńczalnik uniwersalny Neobisol to bardzo wszechstronny produkt, przydatny szczególnie w przemyśle, doceniony przez liczną grupę klientów.. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.. Elementy oznakowania Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: Piktogramy: Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.. Klientów z Radomia i okolic zapraszamy do sklepu CAPIT przy ulicy Przeskok 8 ( ), gdzie można nabyć towary z naszego dotychczasowego asortymentu (m.in. także niemieckie produkty marki DUFA).. Zakład Produkcyjny "Dorex" powstał w lipcu 1992 roku.. Bardziej szczegółowoRozcieńczalnik uniwersalny Neobisol to bardzo wszechstronny produkt, przydatny szczególnie w przemyśle, doceniony przez liczną grupę klientów..

Jeśli samodzielnie wykonujesz proste prace malarskie, powinieneś mieć również rozpuszczalnik do farb.

KOMANDYTOWA Wyszogrodzka 10/89 03-337 Warszawa - mazowieckie - Polska Tel.. Z łatwością upora się ze zmyciem standardowych farb i klejów, a także posłuży jako rozcieńczalnik.. H315 - Działa drażniąco na skórę.Nazwa Handlowa: ROZPUSZCZALNIK NITRO Charakterystyka chemiczna: Rozpuszczalnik do farb i lakierów.. ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ (Ciąg dalszy) Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Toluen ; Etylobenzen; Węglowodory, C7-C9, n-alkany, izoalkany, cykliczne 2.3 Inne zagrożenia: Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB.Karta charakterystyki substancji chemicznej - rozpuszczalnik_uniwersalny_k Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 4 of 9 8.1 Parametry dotyczące kontroli NDS 3600 mg/m NDSCh 3 Aceton 1800 mg/m NDS 100 mg/m3 NDSCh Ksylen 200 mg/m3 NDS 200 mg/m3 NDSCh etylobenzen 400 mg/m3 DNEL doustnie wdychanie skóraRozpuszczalnik uniwersalny - Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Strona 6 z 11 Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska pH nie dotyczy Gęstość: 0,8 - 0,86 g/cm3 Temperatura wrzenia: 56 -160°C Temperatura zapłonu: <21°C Temperatura samozapłonu: 340°CRozpuszczalnik Uniwersalny Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: 607 810 681 (7:00-15:00), 997, 998, 999 RADCHEM SP..

Nie wywoływać wymiotów.Karta charakterystyki rozcieńczalnika uniwersalnego BIROL, dla bezpieczeństwa użytkowników.

IDENTYFIKACJA PREPARATURozpuszczalnik Uniwersalny - Karta Charakterystyki Strona 2 z 15 2.2.. Produkujemy najwyższej jakości rozcieńczalniki, farby, kleje i inne wyroby chemii budowlanej.. : 530545553KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja 3.0 01.06.2009 Data aktualizacji :19.05.2017 Strona/stron 4/14 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY-VOSOL Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH Propan-2-ol <5%KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY SUPER PLUS Data wydania 18.11.2008 Data aktualizacji : 20.04.2016 Wersja PL: 6.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem Komisji UE 2015/830 z dnia 28.05.2015r.. Data aktualizacji: 06.03.. Oferta Śnieżki obejmuje: Rozcieńczalnik Uniwersalny .ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 0.5L PROFIT.. Dzięki unikalnej recepturze nadaje się do farb i lakierów nitrocelulozowych, olejnych, poliwinylowych, ftalowycKod produktu Gramatura Typ opakowania Szt. w opakowaniu; DRU500: 500 ml: butelka szklana: 20: DRU500/ME: 500 ml: puszka metalowa: 20: DRU02: 2,5 L: puszka metalowa: 4 .Rozcieńczalniki Śnieżka produkowane są z najwyższej jakości surowców.. Producentem jest firma Amadex s.c.Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY-VOSOL" Download Document.. Zastosujesz go po skończonej pracy do umycia pędzli oraz wszelkich urządzeń i elementów, które zostały zabrudzone użytymi środkami.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja : 3.0 15.07.2014 Data aktualizacji:26.10.2017 Strona/stron 4/13 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK EKSTRAKCYJNY Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH wzrostu ciśnienia wewnątrz nich.Rozcieńczalnik uniwersalny Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: 112, 999, +48 146805494 w dniach pn-pt (7.00 do 15.00) Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA Al..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt