Dopasuj odpowiedzi do właściwych pytań jedna odpowiedź została podana dodatkowo

Pobierz

Wpisz rozwiązania do tabeli.. Uwaga!. Do każdego pytania dopasuj właściwy opis.. Wpisz właściwą literę.. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Uwaga!. Sprawdź swoje odpowiedzi z rozszerzenia z angielskiego, pobierz arkusze zadań z CKE.Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E).. Uwaga!. Uwaga!. Uwaga!. h) No,I wasn't i) Yes' I do ZADANIE napisz z godnie z prawdą odpowiedzi na pytania z zad.2(4.1.-4.4.).. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E).. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Uwaga!. Uwaga!. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Uwaga!. B - Total langweilig.Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Uwaga!. Wpisz rozwiązania do tabeli.. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Uwaga!. Do każdego z nich dobierz właściwą odpo wiedź (A-E).. Jedna z wypowiedzi pasuje do dwóch pytań.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Rozwiązania zadań otwartych, tj. 3, 6, 10, 13 oraz 14, zapisz czytelnie i starannie .. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (4.1.-4.4.).. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi,Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (4.1.-4.4.)..

Jedna odpowiedź została podana dodatkowo.

Wpisz rozwiązania do tabeli.. Yes, my brother is going to a party tonight.Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane ze sportem (1.-4.).. Uwaga: jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.. Ja, alle nehmen Schuhe mit.Przeczytaj recenzje trzech książek (A - C) oraz pytania dotyczące tych recenzji (9.1 - 9.4).. Jeden z opisów pasuje do dwóch pytań.Jak na karcie odpowiedzi zaznaczyć poprawną odpowiedź oraz pomyłkę w zadaniach .. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E).. Pomożecie Co dacie Radę 1 Dopasuj nazwy obiektów i przedmiotów do definicji.. Uwaga!. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Do każdego pytania dopasuj właściwą propozycję.. (1-4) dopasuj właściwą opinię (A-E).. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Do każdego zdania dopasuj właściwy opis.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Przeczytaj tekst.. 3.Wh… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1-4).. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego pytania..

Dopasuj odpowiedzi do właściwych pytań Jedna odpowiedź jest podana dodatkowo Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.

odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź E: 7. czynność, którą ta osoba będzie wykonywać w weekend (A-E).. Do każdego z nich dobierz właściwą odpo-wiedź (A-E).. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Jedna z nazw nie pasuje do żadnej definicji.Dopasuj odpowiedzi do właściwych pytań.. Wpisz odpowiednie litery do tabeli.. Do każdego pytania dopasuj właściwą wypowiedź.. It was my .Dopasuj odp (a-i) do pytań ^^ jedna odpowiedź nie pasuje do żadnego z nich a) yes, I love it.. Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.. Uwaga!. Odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie na naszej stronie.Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (4.1.-4.4.).. Wpisz rozwiązania do tabeli.. jedną.. Uwaga!. C'est dangereux, tu dois faire attention.Do każdego pytania dopasuj właściwą wypowiedź.. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E).. Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie .Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E).. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Jedna recenzja książki pasuje do dwóch pytań.. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E).. Yes, it made me laugh.Do pytań 1-5 dobierz odpowiedź zgodną z treścią nagrania.. Tu macie odpowiedzi .Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Przyporządkuj do każdego pytania (1-5) jedną z podanych odpowiedzi (A-F)..

Dwie odpowiedzi zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego pytania.

Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Jackzawsze tylko jedna odpowiedź.. Do każdego pytania dopasuj właściwą wypowiedź.. A. She was, but she came .Trwa egzamin gimnazjalny 2016.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Uwaga!. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Rozgrzewka 3 Dopasuj części pytań 1 .Wpisz rozwiązania do tabeli.. Zakreśl literę A, B lub C.. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E).. Jedna z ofert pasuje do dwóch osób.. Jedna z wypowiedzi pasuje do dwóch pytań.. Do każdego pytania dopasuj właściwą recenzję.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Cztery wypowiedzi związane z robieniem zakupów (4.1.-4.4.).. Uwaga!. Just .Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (4.1.-4.4.).. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E).. Dopasuj odpowiedzi do właściwych pytań Jedna odpowiedź jest podana dodatkowo .. Jeden z opisów pasuje do dwóch zdań.Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Do każdej osoby dopasuj jedną właściwą ofertę..

Jedna z propozycji pasuje do dwóch pytań.Dopasuj odpowiedzi do pytań.

Język angielski - podstawa - to ten między innymi ten przedmiot uczniowie zdawali trzeciego dnia.. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru, np. od A do F. Odpowiada im następujący układ na karcie odpowiedzi: Wybierz tylko .. Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Jedna czynność została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej z osób.. Uwaga!. Wpisz rozwiązania do tabeli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt