Uzupełnij luki wykorzystując wyrazy z ramki zapisz odpowiedzi w zeszycie

Pobierz

Uzupełnij w poniższym e .Uzupełnij luki.. Lesson 2Wykonaj zad.. W zeszycie uzupełnij luki w tekście wyrazami z ramki.. Dziecko ma do dyspozycji wyrazy (do wycięcia lub wymienione przy tekście).. Ćwiczenia są na dwóch poziomach trudności: 1. dobierz słowa, by uzupełnić luki - ćwiczenie łatwiejsze.. 2011-01-07 21:07:23; Uzupełnij zdania określeniami z ramki, użytymi w odpowiedniej formie gramatycznej.Angielski klasa szósta zadanie uzupełnij tekst słowami z ramki 2019-09-10 20:45:19 Uzupełnij dialog wyrazami z ramki .. Wyraz Liczba sylab Liczba głosek Liczba liter Samogłoski (wypisz) koszulka ręcznik dzbaneczekwybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. Obrazki pokoloruj.. Dopisz krótkie odpowiedzi.. Najpierw wypisz do zeszytu czasowniki z ramki, i dopisz do nich 3 formę oraz polskie znaczenie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie .Ćwiczenie zapisz w zeszycie.. Zapoznaj się bardzo uważnie z treścią ramki Grammar Sprint.. Potem napisz, jakie zwierzęta mają John, Sue i Mike.. - na podstawie przeczytanej historyjki wykonaj ćw 2 w podręczniku na str 84 (napisz odpowiedzi w zeszycie) oraz ćw 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str Wychowanie fizyczne - wykonaj rozgrzewkę z przyborem np balon (jeśli nie posiadasz balonu, nic nie szkodzi.Otwórz podręcznik na str. 60 i 61.. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.. W każdej sylabie zaznacz samogłoski na czerwono..

Uzupełnij luki w recenzji (1-6) wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-6 - reading.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 6/87 - przeczytaj tekst.. Uwaga: dwa wyrazy podano dodatkowo - nie pasują do żadnej luki.Połącz w pary wyrazy różniące się tylko jedną literą.. 2012-10-15 18:29:52Uzupełnij dialog wyrazami z ramki 2014-12-03 17:39:41 uzupełnij rymowankę wyrazami z ramki 2014-11-04 22:29:04 Uzupełnij tekst wyrazami z ramki 2012-03-28 16:35:29Ex 3 - Uzupełnij zdania wyrazami z ramki - uzupełnienie luk zapisz w zeszycie.. Uzupełnij .Zadanie 12 Uzupełnij luki na podstawie wcześniej przeczytanego tekstu 3 Wykonaj zadania z karty pracy z załącznika zadanie 2 Napisz odpowiedzi na pytania używając odpowiedniego czasu przeszłego zadanie 3 Uzupełnij dialogi w czasie Past Continuous Uważaj na pytania, przeczenia oraz krótkie odpowiedzi.. Uzupełnij dialog w sklepie słowami z ramki.. 3/87 - przeczytaj tekst.. Informatyka Ex 4 - w każdym dialogu wybierz odpowiednie uzupełnienie.. Ćwiczenie 5b /99.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zawiera ona przypomnienie wiadomości nt. rzeczowników policzalnych i niepiliczalnych.. E/90 Przeczytaj tekst The story of the hamburger (historia hamburgera) i wybierz właściwą odpowiedź, zapisz w zeszycie.. powyżej.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie..

Uzupełnij luki 1-3 wyrazami z ramki.

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. (ramka) : in, table .. Uzupełniamy zdania:Zrobiło się chłodno, więc muszę włożyć sweter.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.nieregularne i wyrazy opisujące uczucia.. Zapisz je w zeszycie.5 Znajdź w tekstach z zadania 4. wyrazy pasujące do synonimów a-d.. zawartych w nagraniu uzupełnij luki w poniższej notatce.. Dla chętnych: Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronach 68 i 69.. 2. ćw 3, posłuchaj nagrania, dopasuj Cathy i Roberta do ich rodzin.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.).. KROK 4. c asked for: r dCall: 0768 487 lower: r 6 Napisz w zeszycie krótkie ogłoszenie, w którym znajdą się co najmniej cztery wyrazy z zadań 1. i 2.. Wykonaj zad.. Uwaga!. Karty ćwiczeń.. W zeszycie uzupełnij luki zgodnie z treścią zdania wyjściowego.. Język ANGIELSKI 2011-05-11 18:07:01napisz pytania i krotkie odp uzywajac czasownikow z ramki w czasie present perfect Uzupełnij tekst, używając trzech wyrazów z ramki.. W ćwiczeniu 2/60 połącz kropki i zakreśl nazwą zwiarzaka, który powstał po połączeniu kropek.. Zbliża się czas mojego ulubionego Odpowiedź na zadanie z Nowi Tropiciele.. 41Strona 2 z 4 GA-R1 Poniżej zapisz rozwiązanie zadania 7.. 95 Napisz w zeszycie pytania, wykorzystując podane wyrazy oraz do, does i on, at lub in.. Ułóż zdanie z wybranym wyrazem..

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Zapisz wyrazy z ramki z sylabami.. W każdą z nich możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Wykonaj zad.. KROK 3.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Dwa wyrazy podano dodatkowo i nie pasują one do żadnej zluk.. Question from @Kryst20 - Szkoła podstawowa - Język angielskiUzupełnij tekst wyrazami z ramki.Napisz odpowiedzi w zeszycie.Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.. 4/87 - uzupełnij i zapisz w zeszycie zdania.. Ex 3 - Uzupełnij zdania wyrazami z ramki - uzupełnienie luk zapisz w zeszycie.. Naucz się słownictwa z dwóch tematów Vocabulary 1.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj teksty 1i 2. w zadaniach 1-3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, godną z treścią tekstów.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie, następnie przećwicz dialog.. (książka str.122) np. eat - eaten - jeśćNastępnie w każdym z komentarzy wybierz właściwy wyraz i zapisz go w zeszycie według wzoru: 1 - down Ex.4 p91 Przejdźmy teraz do ćwiczenia 4, w ramce .W zeszycie napisz nazwy zwierząt z podręcznika str 60 ćw 2 i ich polskie odpowiedniki; Cat- kot… W ćwiczeniach na str. 60 w ćwiczeniu 1 napisz wyrazy po śladzie i połącz z właściwym obrazkiem.. Zadanie 7.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim..

Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.

5 004-015_Repeta_SB_gimn_15_U1.indd 5 03.06.2015 15:24Uzupełnij tekst słowami z ramki ;.. WORD HUNT CZYTANIE 1 Podziel wyrazy z ramki na podane .Ex 2 - Posłuchaj dwóch dialogów CD 3.7 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.07.mp3, następnie w każdym zdaniu wybierz jedno poprawne uzupełnienie zdania - odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Wykonaj zad.. KROK 5.. Wstawia je tak, by pasowały do kontekstu (lub kontekstu i rymu).6 Napisz w zeszycie krótkie ogłoszenie, w którym znajdą się co najmniej cztery wyrazy z zadań 1. i 2.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Podziel wyrazy na sylaby, głoski i litery.. przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij luki przymiotnikami dzierżawczymi z ramki Zapisz je w zeszycie gabi179 gabi179 18.03.2016Uzupełnij luki w rozmowie (1-6) wyrazami Z ramki (A-H).. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.Uzupełnij luki w zdaniach 1-4 zgodnie z treścią tekstu.. 1 _____ a hairdryer because .. B. Wysłuchaj i wpisz brakujące wyrazy w notatkę .. (0-5) Uzupełnij zdania 7.1.-7.5., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Dwa wyrazy podano dodatkowo nie pasują one do żadnej z luk.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki.Zadanie 12 Uzupełnij luki na podstawie wcześniej przeczytanego tekstu 3 Wykonaj zadania z karty pracy z załącznika zadanie 2 Napisz odpowiedzi na pytania używając odpowiedniego czasu przeszłego zadanie 3 Uzupełnij dialogi w czasie Past Continuous Uważaj na pytania, przeczenia oraz krótkie odpowiedzi.D/90 Korzystając z niektórych wyrazów z ćwiczenia C uzupełnij zdania, odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.. Trzy z nich podano dodatkowo.. 3. ćw 4, posłuchaj nagrania jeszcze raz i powiedz ile lat mają wymienione w ćwiczeniu dzieci.Uzupełnij zdania czasownikami z ramki użyj ich w odpowiedniej formie gramatycznej 2012-10-14 20:08:01; ułóż i zapisz w zeszycie zdania pojedyncze , wykorzystując spójniki z ramki?. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne4.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki.. Podręcznik str 79, ćw 1, posłuchaj nagrania i uzupełnij luki wyrażeniami z ramki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt