Uzupełnij dialogi a i b brakującymi pytaniami

Pobierz

4) Poinformuj o przegranym meczu.. Wpisz właściwą literę.. Uczniowie słuchają dialogu selektywnie i zaznaczają właściwe odpowiedzi (podręcznik Üb.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij dialogi A i B brakującymi pytaniami.. Odpowiedź na zadanie z Brainy 5. odpowiedzi: 0 Oblicz prędkość średnią samochodu ,który w ciągu 2 godz.i 20 min.. Title: Komplett 1 Zeszyt ćwiczeń, Author: Klett Polska sp.. Uzupełnij zdania formami don't i doesn't.. Zad 4 Uzupełnij mini dialog słowami z ramki.. Uczniowie uzupełniają dialog odpowiednimi pytaniami lekarza i pacjenta ( karta pracy ćw.4).. 2015-11-20 13:19:14Uzupełnij zdania odpowiednimi informacjami.. Wybierz właściwą wypowiedz .. 2011-01-31 18:04:53 Uzupełnij dialog .. 2010-10-12 19:40:10Uzupełnij zdania, wykorzystując te wyrazy z wiersza "Powrót z wakacji", które są zaznaczone na zielono.. Pamietaj że zamiast He, She, It może kryć się imię lub wyrażenie typu my sister, my brother itd.. Uwaga!. Jedynie niewielkie obszary na południu kraju leżą w zlewiskach Morza __ i Morza __.Przeczytaj fragmenty dialogu i uzupełnij go brakującymi pytaniami.. Zakreśl A, B Lub C.Strona 5 z 8 Zadanie 7.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1p.Uzupełnij dialog zgodnie z informacjami z ulotki (Niemiecki) 2010-05-29 21:10:37 uzupełnij dialog brakującymi wyrazami.. Wykonaj ćwiczenie 1 str. 91 w podręczniku..

Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami.

Dwa słowa zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wypisz wyrazy, które powtarzały się w wiadomościach przesyłanych przez dzieci.. Wstawia je tak, by pasowały do kontekstu (lub kontekstu i rymu).Uzupełnij frazeologizmy brakującymi liczebnikami, nazwij liczebniki i wyjaśnij znaczenie związku frazeologicznego.. Przepisz informacje z ramki z zad 6 i Zapamiętaj!. Domino językowe - na podstawie znanego i nowego słownictwa podanego na karcie pracy uczniowie przyporządkowują odpowiedzi do pytań.. wtorek 31.03.2020 lekcja nr 3 według planu lekcji, klasa 6b lekcja 7 według planu lekcji5.. Zakreślva, b lub c. Question from @Igapudlak - Szkoła podstawowa - Język angielskiUzupełnij dialogi pytaniami do wyróżnionych wyrazów: 1.. Dziecko ma do dyspozycji wyrazy (do wycięcia lub wymienione przy tekście).. Ćwiczenia str 33 zad - 1,2 Naucz się nowych zwrotów na pamięć!. Plis szybko 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama ekbielecka1oyc901 ekbielecka1oyc901 Sie Ida Maj.. Tworzą je dorzecza Wisły, Odry, rzek pobrzeża Bałtyku, Pregoły i __.. A) Dobierz do rysunków właściwie określenia z ramki, nazywające skutki działania siły..

6.2.5 Uzupełnij dialogi brakującymi wyrazami.

Napisz pełne zdania w zeszycie.. Zeszyt ćwiczeńUzupełnij związki frazeologiczne brakującymi wyrazami.. Zaznacz krzyżykiem, które obrazki pasują do dialogu.. Ćwiczenia są na dwóch poziomach trudności: 1. dobierz słowa, by uzupełnić luki - ćwiczenie łatwiejsze.. Napisz jeden dialog samodzielnie.. Wstawione odpowiedzi zostały pogrubione w tłumaczeniu.1.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.uzupełnij dialog podanymi pytaniami 2010-05-23 15:30:19 uzupełnij dialog brakującymi wyrazami.. Uwaga!. Dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego fragmentu.Napisz słowa z ramki pod właściwymi obrazkami.. Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki (7.1.-7.6) właściwymi przyimkami (A-H) z tabelki.. 2015-11-20 13:19:14 Uzupełnij zdania brakującymi orzeczeniami.Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs.. b) Zapisz pod kwadratami niewykorzystane określenia z ramki .Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. 8.Wybierz możliwość a lub b, aby uzupełnić zdania brakującymi słowami.. Liceum i technikum.. trzymac .. sroki za ogonUzupełnij tekst brakującymi wyrazami.. Napisz odpowiedzi w .Napisz wypracowanie odpowiedzi: 0; 1.wymień podstawowe własności pola magnetycznego 2.czym charakteryzują się i jak można określić zwrot linii sił pola magnetycznego 3.wyjaśnij regułę lewej dłoni odpowiedzi: 0; Elektryka - Opisz co znajduje się na schemacie..

Uzupełnij dialogi (1-4) brakującymi pytaniami lub odpowiedziami.

5 from 13.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Luki należy uzupełnić w języku niemieckim.. 2015-11-20 13:19:14 Uzupełnij zdania brakującymi orzeczeniami.Przeczytaj dialogi A-B i uzupełnij je pytaniami.. 99,81% obszaru Polski leży w zlewisku __.. z o.o., Length: 112 pages, Published: 2017-05-24Zad 3 - Uzupełnij dialogi brakującymi informacjami.. Wykonaj ćwiczenie 2 str 91 w podręczniku.. 2013-04-08 17:49:57 Uzupełnij poniższe zdania brakującymi informacjami: 2011-01-30 16:23:02 uzupełnij dialog brakującymi wyrazami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt