Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego 2020

Pobierz

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. Wiem, że wiele z Was jest przed rozpoczęciem stażu, inni są w trakcie i to już ostatni Wasz rok, dlatego dzisiaj parę wskazówek dotyczących napisania planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego, natomiast o sprawozdaniu i egzaminie kilka słów w innym dniu.- Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.. Plan rozwoju zawodowego (2021-08-27) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanegoPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.. Podstawa prawna.. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. ws.. 2020 poz. 2200) Prezentacja zawiera stan prawny odbywania stażu, powinnosci i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i przykładowe działania.. Czerwiec 2022 2.-Pomoc w realizowaniu planu rozwoju zawodowego.. ze zm.) - rozdział 3a .. zgodnie z planem pracy logopedy na rok szkolny 2019/2020 odpowiednio do potrzeb szkoły..

[Plan rozwoju zawodowego] 1.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - 2021r.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel i (Dz. U.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Dokumentacja z realizacji planu.. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Szraga.. -Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego.. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U 2020 r., poz. 2200).Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - pedagog | tekst nr 42806.. Realizacja zajęć logopedycznych z .W sierpniu szczęśliwie zdałam egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.. -Konsultacje indywidualne z nauczycielem kontraktowym.. 2.Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. nauczycielska dwuprzedmiotowa z wiedzą .Rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela- pierwsze zadanie do wykonania jakie Cię spotka, to napisać plan rozwoju..

-Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego.

-cały okres stażu : 2.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm), a także zawarte w nim wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. -Przygotowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela kontraktowego.. poz. 2215 z późn.zm.). Szkoła Podstawowa im.. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.Załączamy do niego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. 2 .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r..

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Kalina Wolszczak.

« poprzednia publikacja.. OstródaPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Małgorzaty Szmuc Wychowawcy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 8 im.. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.Nauczyciela.. 2017 Sprawozdanie z realizacji stażu.. Władysława Jagiełły w Stębarku.. zas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020 Imię i nazwisko opiekuna stażu:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021 Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Ustawa z 26 stycznia 1982 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Opracował: mgr Oskar Rożewicz Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego i historii, wychowawca, tutor Posiadane kwalifikacje: • Studia I stopnia (licencjackie): Filologia angielska, spec.. Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Placówka: Dyrektor placówki: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r. Termin zakończenia stażu: 31.05.2023 r. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy § 7 ust.. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołącza gotowy plan do swojego wniosku o rozpoczęcie stażu.. 2023 rokuplan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu : 01.09.2020 - 31.05.2023 mgr katarzyna przybyszNiniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany przez nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych..

Awans zawodowy » Plan rozwoju zawodowego.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Przesłano: 2020-01-14.. Przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju.. W opracowaniu go pomaga opiekun stażu.. następna publikacja ».. 2017 Wniosek.. Sporządzenie wniosku uzupełnionego zgromadzoną dokumentacją.. Po nawiązaniu stosunku pracy po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego , nauczyciel nie może rozpocząć stażu do końca danego roku szkolnego.. 3.Napisanie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2017 Plan rozwoju zawodowego Napisanie sprawozdania ze stażu kwiecień 2020 Sprawozdanie z rozwoju zawodowego 2.. Dział: Plan rozwoju zawodowego.Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego.. Zapoznanie się i przestrzeganie aktów prawnych dotyczących systemu oświaty Systematyczna analiza aktów prawnych, m.in.: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowePlan rozwoju zawodowego mgr Karoliny Kaweckiej nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: XPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. 2020Po naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust.. mgr Paulina Lasota/ Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.. Data rozpoczęcia stażu: 02.09.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 t.j.. 3 plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Pobierz przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów, rozpoczynającego pracę w szkole podstawowej.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją.. Dodano: 2 września 2021. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt