Na podstawie akapitu 2 sformułuj tezę związaną z postacią odyseusza

Pobierz

Matura z polskiego to pierwszy obowiązkowy egzamin, do którego musieli przystąpić wszyscy maturzyści.. Część pisemna na poziomie podstawowym 2.2.1.. Na podstawie opisu Hadesu z Mitologii Parandowskiego zrekonstruuj wędrówkę, jaką według Greków odbywała dusza po śmierci do świata umarłych.. Użyj równoważników zdania.. Zadanie 2.2.. Akapit 1 Akapit 2 W sferze zjawisk fizycznych autorytet wiąże się z doświadczeniem.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron.. Uwielbia folklor górski i klimat tam .Zadanie 1 (1 pkt) Na podstawie akapitu 1.. Dobierając argumenty, c. zastanów się nad jej .. Na podstawie podanych przesłanek sformułuj tezę/wniosek.. 2.Zastąp zawarte w akapicie 2. sformułowane "formacja historyczna" określeniem synonimicznym.. (1 pkt) Zdanie z 1. akapitu: Na jednym ze spotkań zadano mi niedawno pytanie, czy patriotyzm i nacjonalizm są pojęciami przeciwstawnymi zawiera A. argument.. TEZA: Jestem pilnym i ambitnym uczniem.. A nigdy nie zabłądzi, Kto tak umysł narządzi, Jakoby umiał szczęście i nieszczęście znosić, Temu mężnie wytrzymać, w owym się nie wznosić.. Wymień przykłady z życia codziennego, zawarte w tekście, które ilustrują też tezę.. Odpowiadaj na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba e w zadaniu polecono inaczej.. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym.. TESTY Zestaw 1..

... Na podstawie akapitu 6. sformułuj tezę, której uzasadnieniem jest akapit 7.

(2 pkt) Sformułuj zawartą w akapicie 1. tezę związaną z isotą człowieczeństwa.. Zadanie 8.. Zakres podstawowy i rozszerzonyNa podstawie akapitu 1. wyjaśnij, co stanowiło pokarm duchowy dla bohaterów utworu Platona Uczta.. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.. 5 maja napisało go .4 Egzamin maturalny z języka polskiego Arkusz I Zadanie 1.. Teza: Odyseusz jest Odpowiedź na zadanie z Karty pracy.. ż Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.Na podstawie podanych przesłanek sformułuj tezę/wniosek.. Zadanie.4 Wymień pięć cech poezji hebrajskiej widocznych w .Na podstawie akapitu 7 określ jaką rolę romantycy przypisywali obrzędowi dziadów 10.. Sformułowawszy tezę, b. przystąp do pisania.. (1 pkt) Korzystając z całego artykułu, wymień dwa czynniki, które miały wpływ na rozwój wieloza-daniowości.Page 1 and 2: 2019 JĘZYK POLSKI OBLICZA EPOK POD Page 3 and 4: Drodzy Nauczyciele Page 5 and 6: Reforma z WSiP 5 powodów, dla któ Page 7 and 8: Analiza nowej podstawy programowej Page 9 and 10: Analiza nowej podstawy programowej Page 11 and 12: LICEUM I TECHNIKUM ZAKRES PODSTAWO Page 13 and 14: I Fernando Vicente, Vanitas, .Opowiedz na podstawie akapitu 5.. Wymień .Matura 2014 - dziś maturzyści zdają język polski podstawowy..

Zadanie.2 Na podstawie akapitu 1 odczytaj tezę stawianą przez autorkę tekstu.

.2 Egzamin maturalny z języka polskiego Arkusz I Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. Akapit 3 Wpływ utrwalonego autorytetu na sferę kultury.. 3.Sformułuj dwa pytania, na które odpowiedzi można znaleźć .ZDJ W ZAŁĄCZNIKU POTRZEBUJE NA PON SZYBKO!. Chwalę szczęście stateczne3: Nie chce li też być wieczne,Na podstawie akapitu 4. wyjaśnij, co zdaniem wielu badaczy jest "fundamentalnym atrybutem człowieczeństwa".. "Przedepcze" wszystkie górskie szlaki turystyczne.. Łukasz często jeździ w góry bez względu na porę roku.. To, czego z moralnych względów nie można czynić z premedytacją, zdarza się jednak niekiedy bez .2.. Janusz Głowacki KONIEC PSEUDOTRADYCJI Adam Hanuszkiewicz pokazał w Teatrze Małym dzieło pt. Dziadów część III.To samo, co je nasz współrodak Adam Mickiewicz napisał, a jakby i .Na podstawie akapitu 5. sformułuj tezę, której uzasadnienie znajduje się w akapitach 6. i 7.. Felieton Stanisława Mrożka składa się z 9 akapitów.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszony.Przykładowe zadania z rozwiązaniami.Część pisemna na poziomie podstawowym 43 2.2.. Wyjaśnij sens zdania " do europy- tak ale razem z naszymi umarłymi" 11.. 2.Wskaż wykres ilustrujący podane zdanie..

Na podstawie tekstu zapisz główną myśl każdego akapitu.

Co symbolizują kolejne etapy tej podróży?4.. Które informacje z akapitów 4 i 5. pozwalają na takie stwierdzenie?. Pa miętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.. Przykładowe zadania z języka polskiego z rozwiązaniami.. Pisz czytelnie.. Po gimnazjumNa podstawie akapitu 2. wskaż główną różnice w poglądach romantyków i pozytywistów na temat niepodległości państwa.. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym.. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r.2.. Język polski 1.. D. hipotezę, którą rozważa autor w artykule.. Sformułuj tezę którą Maria Janion udowadnia w swoim tekścieDosyć na tym, kiedy wie, że go to nie minie, Co z przejźrzenia2 Pańskiego od wieku mu płynie.. C. tezę, którą potwierdza autor w artykule.. Bądź wiarygodny - każdy akapit powinien byd precyzyjnie skomponowany i zawierad: argument - .. W szkole spędzam dużo czasu, poszerzam swoją wiedzę, uczę się .. Zobacz .Na podstawie akapitu 1..

... Sformułuj zawartą w akapicie 1. tezę związaną z istotą człowieczeństwa.

Eksperyment tego rodzaju nie jest jednak możliwy ze zrozumiałych względów.. Zadanie.3 Sformułuj dwa argumenty którymi autorka uzasadnia postawioną tezę.. Możesz korzystać ze słownika poprawnej pol szczyzny i słowni- W szkole spędzam dużo czasu, poszerzam swoją wiedzę, uczę się języków obcych.. Zadanie.1 Zatytułuj wszystkie akapity tekstu tak by odzwierciedlić ich treść.. Doświadczenie Kelloggów miałoby zapewne lepsze widoki powodzenia w sytuacji odwrotnej: gdyby ludzkie dziecko wychowywane było przez małpią rodzinę.. Portret młodopolskiego artysty.. (z przypisem) wyjaśnij, coMiejsce na naklejkę MPO-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Zadania i arkusze maturalne.. 3.013 Kartka z zeszytu Eschatologia starożytnych Greków.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. Odpowiedź na zadanie z Teraz matura.. Sprzeciwiając się służebnej funkcji sztuki, podległej społecznemu postępowi i potrzebom zbiorowości, Przybyszewski ogłosił postulat jej całkowitej autonomii.. Liceum i technikum.. Język polski.. Zadanie 10.. (1 pkt) W akapicie 5. autor pisze: "Legenda o powstaniu Rzymu (…) nie ma w tym względzie naukowej wartości".. Zadanie 5.. Przykładowe rozwiązanie:Niedziela utraciła swój świąteczny charakter.. .Matura 2014 - język polski za nami.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. Na początku lat trzydziestych małżeństwo amerykańskich psychologów Winthrop i Luella Kelloggowie postanowili sprawdzić eksperymentalnie, w takiej mierze szympans wychowywany w ludzkiej rodzinie i traktowany jak ludzkie dziecko zdolny będzie do porozumienia z ludźmi, być może w ich własnym języku.na podstawie art. 39 ust.. Od godz. 9:00 maturzyści pisali wypracowanie na jeden z wybranych tematów i rozwiązywali test z czytania ze zrozumieniem.. 4.Wskaż wydarzenia,z którymi umownie wiążą się daty graniczne epoki średniowiecza.Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. (2 pkt)Tadeusz wilczak-czytanie ze zrozumieniem (FRAGMENTY) pytania: 1.Wyjaśnij rodowód nazwy "średniowiecze".. Zobacz arkusze CKE i odpowiedzi!. Używaj długopi su/pióra tyl ko z czarnym tu-szem/atramentem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt