Prezentacja pracy dyplomowej przykład

Pobierz

Aby ułatwić przygotowanie prezentacji zamieszczono dwa schematy zawierające zarówno podstawowe, jak i szczegółowe uwagi pomocne w nadaniu jej ostatecznej formy - rys. 1 i 2.. Jest to ostatni, równie ważny jak wszystkie poprzednie, etap, na którym student musi udowodnić swoją wiedzę.Poniżej przykład zamieszczania i podpisywania ilustracji Rysunek 1.1 Podpis pod rysunkiem Potem w tekście można odwołać się do niej poprzez podanie - Rysunek 1.1.KONSPEKT PRACY DYPLOMOWEJ (krótkie opracowanie zawierające wyszczególnienie kluczowych elementów rozpoczynającego się badania, z uwzględnieniem tematu i problemów badawczych, celu pracy i jego uzasadnienia).. 1.2.Wzór prezentacji na obronę administracja.. Analiza, projekt i częściowa implementacja.. Wykrywanie substancji zawartych w dopalaczach.Przykład takiego dokumentu przedstawiono na poniższym zdjęciu, on sam musi koniecznie zawierać następujące ważne punkty: Imię i nazwisko autora, np.. Wprowadzenie Jednym z elementów egzaminu dyplomowego jest obrona pracy, tj. przedstawienie przez dyplomanta wyników uzyskanych w trakcie jej realizacji.. Dodaj do koszyka.. Temat dyplomu, nad którym pracował student.. Wybór problemu badawczego pracy: geneza i perspektywa badawcza problemu oraz uzasadnienie potrzeby tych badań Analiza sfery zainteresowań dyplomanta: OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH oraz DZIEDZINA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE przy jednoczesnym założeniu związek ze studiowanym kierunkiem BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (a np. nie są to bezp.1.1 Z zakresu pracy dyplomowej należy złożyć w dziekanacie: 2 egzemplarze drukowane dwustronnie w języku polskim, podpisane przez promotora, 2 płyty opisane wg wzoru (na płycie i na okładce płyty) w papierowej okładce przyklejone na wewnętrznej stronie pracy dyplomowej, podpisane przez promotora na płycie..

Cel wystąpienia/Cel pracy dyplomowej 3.

Poprawna prezentacja, analiza i opis wyników badań 5.. Przykładowa prezentacja na obronę pracy licencjackiej i magisterskiej z administracji.. Praca napisana pod kierunkiem.. 14 kierunków studiów!. Możliwa jest też prezentacja pracy w formie wydrukowanych slajdów lub prezentacji wybranych stron pracy.Nad poprawnością konstrukcji pracy dyplomowej czuwa opiekun naukowy.. Szybko przygotowujesz własną prezentację z administracji.11,00 zł.. firmę agroturystyczną.. Bydgoszcz 20xx Strona z podziękowaniami (w zależności od indywidualnych potrzeb) Dziękuję .. Spis treściprezentacja pracy dyplomowej - YouTube.. Wzór prezentacji z logistyki.. Tytuł roboczy: To próba naukowego rozwiązania jakiegoś problemu.Przygotowywanie slajdów do prezentacji dyplomowej od podstaw (tekst pisany, dobór ilustracyjny, efekty wizualne) na podstawie: Istniejących już slajdów, prezentacji; Dokumentów (artykułów, książek, Internetu); Danych (na przykład dane statystyczne); Rozmów prowadzonych z Klientem.. - trzeci poziom - 17 pkt..

Zakres wystąpienia/Zakres pracy dyplomowej 4.

Wprowadzenie 2.. Administracja (POBIERAM ) 2.. Prezentację należy zakończyć wnioskami, które będą stanowiły podsumowanie osiągniętych wyników pracy.1 UKŁAD I OGÓLNE ZASADY KONCEPCJI PRACY DYPLOMOWEJ I.. Metody badawcze są powtarzalnymi, skutecznymi sposobami rozwiązywania problemów badawczych.Poradnik - jak napisać rozdział metodologiczny do pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.. Podsumowanie i wnioski 7.. Należy również wskazać jego stopień naukowy.Prezentacja pracy może być wykonana w formie pokazu slajdów w programie Power Point (należy posiadać swój komputer lub powiadomić komisję/promotora odpowiednio wcześniej o potrzebie udostępnienia innego komputera).. Oferujemy prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Plan prezentacji - przykład 1.. Pedagogika.Przykładowe prace dyplomowe - marketing Analiza świadomości i oczekiwań klientów sklepu z żywnością ekologiczną X Manipulacja w reklamie Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstwa na przykładzie agencji zatrudnienia ATERIMA Wizerunek Tesco w PolscePrzykładowy szablon prezentacji na obronę pracy dyplomowej z uwzględnieniem obowiązującej identyfikacji wizualnej PW.Prezentacja pracy dyplomowej Wojciech Butrymowski Opis pracy Krótko o wykrywaniu obiektów na obrazach Transformacja Hougha Kolejne etapy Istniejące im-plementacje Efekt końcowy Rysunek:Po lewej: obraz po wykryciu wierzchołków; po prawej: obraz po skorygowaniu je o linie, wykryte za pomocą omawianej metody.Przykładowa gradacja - 24 pkt • drugi poziom - 21 pkt..

Nr albumu autora pracy: xxxx.

Tu dowiesz się: co powinien zawierać rozdział metodologiczny w pracy i jak go napisać.. Ocenę istniejących już prezentacji dyplomowych (audyt):Twoim zadaniem powinna być raczej odpowiednia reklama włożonego przez ciebie wysiłku.. Jak napisać, tworzyć prezentację.. Nazwisko i imię dyplomanta, temat pracy - 1 slajd 2.Tytuł pracy (nie dłuższy niż dwulinijkowy) PRACA INŻYNIERSKA.. specjalność: Teleinformatyka.. kierunek: Informatyka.. Przykładowe prezentacje na obronę.. - trzeci poziom - 14 pkt.. Prezentację dostosowaną do 5-15 minut opowiadania.. Wyniki badań 6.. Paweł Gilowski.. Układ prezentacji: 1.. Taka prezentacja pracy musi być dobrze przemyślana, a co więcej - przećwiczona!Pierwszą część stanowi krótka, bo około 10-o minutowa prezentacja pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), podczas której Dyplomanci przedstawiają najważniejsze kwestie i zagadnienia zawarte w swoich pracach dyplomowych oraz rozwiązania do których udało Im się dotrzeć w trakcie ich pisania.. Imię i nazwisko autora/autorki: 2.. Stanowisko pomiarowe 5.. Edukacja przedszkolna (POBIERAM ) 4.. Przykładowa prezentacja na obronę pracy licencjackiej i magisterskiej z logistyki.. Uwagi:Poniżej prezentujemy przykładowe tematy prac dyplomowych z chemii.. Opis.. Przygotowanie prezentacji Wielkość czcionki Piotr Sawicki | Seminarium dyplomowePrezentacja podczas egzaminu dyplomowego opracowanie: Łukasz Starzak Łódź, lipiec 2008 1..

jest mało czytelna - tu przykład - 12 pkt.

Prezentację wyników pracy dyplomowej wykonuje się, przygotowując wersjęPaweł Gilowski - prezentacja pracy dyplomowej.. Na samym końcu dokumentu należy ustawićpodpis osoby, która sporządziła recenzję (kierownik).. Cel pracy Stworzenie narzędzia organizacyjno-zarządczego dla małych i średnich gospodarstw agroturystycznych Umożliwienie podjęcia skutecznej walki o klienta w .Prezentacje w Power Poincie należy przesłać do promotora na 3-4 dni przed planowanym egzaminem na adres: i zabrać ze sobą na egzamin dyplomowy na Pendrive.. ilość Wzór prezentacji na obronę logistyka.. Na podstawie mojej prezentacji możesz stworzyć swoja potrzebną do obrony pracy dyplomowej, pracy inżynierskiej .Prezentacja pracy magisterskiej lub inżynierskiej podczas egzaminu dyplomowego Zakończeniem procesu zdobywania tytułu magistra (inżyniera) jest egzamin dyplomowy.. Przeprowadzone badania pozwoliły mi stwierdzić, czy stosowanie metod aktywizujących przyczyni się do przyrostu wiadomości i umiejętności dzieci, trwałości tych wiadomości i umiejętności oraz zwiększenia operatywności ich wiedzy.Powyższy podrozdział pracy rozpocznę od szczegółowego omówienia organizacji i przebiegu badań.. 11,00 zł.. Analityczne metody wykrywania niepożądanych związków organicznych występujących w środowisku człowieka.. Literatura/ŹródłaPrzedmiotem mojej pracy było zbadanie czy i w jakim stopniu metody aktywizujące mają wpływ na przygotowanie dzieci 6 - letnich do nauki szkolnej.. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM ) 3.. Promotor: dr inż. Szymon Supernak.. SKU: preze-log Kategoria: Prezentacje na obronę Tagi: logistyka, prezentacja logistyka, prezentacje.. - trzeci poziom - czcionka mniejsza niż 14 pkt.. Dyplomant może tego dokonać w dowolnej z dwóch form:6. krótkiego podsumowania wyników pracy i przedstawienia wniosków końcowych.. Metodologia Metodologia to określenie metod badawczych, technik i narzędzi wykorzystanych przy pisaniu pracy dyplomowej.. A żeby dobrze go sprzedać, trzeba nie tylko znać pracę dyplomową od podszewki, ale także wiedzieć, gdzie tkwią jej najlepsze elementy.. systemu wspomagającego.. Prezentacja, ocena wyników badań, ich .. kompletny tzn. zawierać wszystkie składowe elementy pracy.. Najprostszy możliwy schemat prezentacji na obronę pracy dyplomowej, 13-16 slajdów z samymi konkretami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt